Каква е връзката между SSL сертификатите и доверието на потребителите към уебсайта?

X