Въздействие на дизайна: Как дизайнът на уебсайта влияе върху времето на престой на потребителите и конверсионните ставки?

X